Založ si blog

Regnum Hungariae – pred vznikom kráľovstva, zaujatie vlasti – honfoglalás

Vzniku Uhorského kráľovstva predchádzali dve dôležité udalosti, bez ktorých by to nebolo možné. A to ako prvé príchod Maďarov do oblasti Karpatského oblúka okolo rokov 885-886, a samozrejme zánikom predchodcu v podobe Veľkej Moravy, ktorá bola predošlí hegemón v oblasti. Príchodom Maďarov sa uzatvára dejinná epocha sťahovania národov. Vieme že Uhorské kráľovstvo vzniklo v roku 1000 korunováciou svätého Štefana prvého kráľa. Aké deje tomu predchádzali ? (asi pred dvomi týždňami som omylom uverejnil rozpracovaný článok o čom som nevedel – asi trocha aj zmäteným čitateľom sa ospravedlňujem – článok som dokončil až dnes – ďakujem za pochopenie) 

V časoch keď si Veľká Morava žila svojim bežným životom – vojny s Východofranskou ríšou, šírením kresťanstva, a iným, sa v ďalekej krajine Maďarmi označovanej ako Etelkoz (pravdepodobne dnešná Ukrajina), sa kňažnej Emese, žene Skýtského kráľa prisnil sen. Na boží príkaz ju „obťažkal“ mýtický vták Turul  Ten jej v sne prezradil, že sa jej narodí syn, ktorý dovedie jej národ do krajiny, kde budú trvalo žiť. Syn dostal meno Almoš z maďarského álom čo znamená sen.(1) Táto legenda kronikára Anonima s prelomu 12. a 13. storočia má s biblicky nádych. Veď napokon Almoš so svojím ľudom nasledoval Turula (pravdepodobne orol, alebo jastrab), ktorý ich priviedol až ku Karpatom a nakoniec, tak ako Mojžíš, do zasľúbenej zeme nikdy nedošiel. To už bola úloha jeho syna Arpáda. A tak Arpád ktorého si na 20 rokov zvolilo sedem Maďarských kmeňov za vojvodu, prišiel so svojím ľudom do Karpatskej kotliny niekedy okolo rokov 885-886. Sedem Maďarských kmeňov sa volalo meder, nyek, krt-gyarmat, turjan, keszi, kér, jeno. Pravda o príchode Maďarov je trocha „jednoduchšia“ – v okoli Etelkozu boli aj iné bojovne kmene-národy (Pečenehovia, Chazari), ktoré Maďarov jednoducho vytlačili a ty si šli vtedy pre nich jediným voľným smerom a zo na západ. Putovali niekde do oblasti Valašska a Sedmohradska. Boli najímaný na boje najprv Bulharmi proti Byzantíncom a neskôr aj opačne.

 

Na obrázku je mýtický vták Turul – https://www.google.sk/search?q=turul&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwing_mLgN3YAhWKFywKHeNxB34Q_AUICigB&biw=1093&bih=530#imgrc=8WjWxF5u0eqpKM:

 

Veľká Morava v čase Svätopluka, rýchlo rástla a prosperovala. To sa nepáčilo panovníkom Východofranskej ríše a proti Svätoplukovi viedli pravidelné vojenské výpravy. Okolo roku 900 si Východofranský kráľ Alnuf pozval do svojho vojska aj Maďarov. Boli už usadení niekde v oblasti Sedmohradska a rieky Tisa. Do Svätoplukovej smrti 894 Veľká Morava vonkajším tlakom odolávala. Potom nastal jej pád. Podľa chronicky známej povesti o troch prútov Svätoplukových, sa jeho synovia Mojmír II a Svätopluk II rozkmotrili a neviedli spoločne krajinu. Situácia v oblasti bola pre Moravu krajne nepriaznivá. Spory, medzi asi nevlastnými bratmi, odtrhnutie udelných kniežatstiev (Čechov, Vislansko…), až  napokon zostal len samotný základ v podobe Nitrianska a Moravy. Neustále útoky Frankov a Maďarov krajina nezvládla. Rozpad je datovaný medzi rokmi 902 až 906. V slávnej bitke pri Bratislave 907, kde Maďari rozprášili Bavorov sa Moravania už nespomínajú. I keď sa Morava spomína ešte v niekoľkých prameňoch posledný v roku 941, všeobecne sa to berie už len ako oblasť a nie ako krajina. Bitku pri Bratislave môžeme považovať za jeden s medzníkov, ktorý rozhodol, že Maďari zostali v priestore Karpatského oblúka. V prípade prehry, ktorá mohla mať ďalekosiahle dôsledky by ich možno mohol nasledoval osud Húnov, či Avarov. Ale to je samozrejme len špekulácia.

Maďari sem prišli ako tzv. nomádsky kmeň, ktorý sa živil pasením dobytka a lúpežnými výpravami. Od ich príchodu v roku 885 do roku 907 uplynulo 23 rokov. Za ten čas sa stihli pevne usadiť v potísii a Sedmohradsku a pomôcť pri rozpade Veľkej Moravy. V tomto čase podnikali aj lúpežne výpravy – ich vplyv sa dá v tomto období hodnotiť skôr deštruktívne, než konštruktívne. Určite si samozrejme hľadeli na svoj záujem. O ich štátnej organizácii  myslím si že, nemôže byť v tej dobe ani reči, i keď ich organizácia a rozdelenie úloh v spoločnosti museli fungovať. Je niekoľko legiend o zaujatí vlasti, v jednej ju dostanú za bieleho koňa od Svätopluka v inej manželstvom Arpádovho syna s dcérou Mojmíra II. Skúr sú to rozprávky ako realita. Presne to nevieme. Ak pod nadvládou Arpádovcov fungovalo Nitrianske udelné vojvodstvo až do roku 1108 tak je pravdepodobné no nie isté, že to mohla byť „len“ dynastická výmena. Nemáme o tom presne správy, škoda. Neskôr vtedy ešte Knieža Štefan (neskorší Štefan I. svätý) pomocou Nitrianských veľmožov Hunta a Poznaňa porazil odbojného strýka Kopáňa a obhájil si nástupnícke právo, v roku 998. Ale o tom neskôr.

V dobe tesne pred zaujatím vlasti a aj blízko po nej, boli Maďari označovaný Byzantíncami ako Turci, v západných kronikách zase ako Hungari, pre našich predkov Uhri. Jedná z legiend hovorí, že dostali svoje meno podľa hradu Ungvar – dnes Užhorod. Iný sa domnievajú, že to boli označovaný ako Húni, ktorý niekoľko storočí predtým žili na tomto území a mali podobný „životný štýl“. Prvýkrát pojem Magyar – Maďar použil až bezmenný notár kráľa Bela III. Anonimus, ktorý sám seba označil ako Magister P.

„Magister zvaný P a niekdajší notár najslávnejšieho uhorského kráľa Bela blahej pamäti posiela svojmu najmilšiemu priateľovi N., mužovi ctihodnému a v spisovateľskom umení vzdelanému, pozdrav a zvesť o splnení jeho žiadosti. Požiadali si ma, aby som napísal o pôvode uhorských kráľov a ich veľmožov, ďalej to, ako sedem náčelníkov, ktorý sa nazívajú Hetumoger, odišlo zo skýtskej krajiny, to, aká je skýtska krajina a ako bol splodený knieža Almoš, koľko kráľovstiev a kráľov si podmanili, a to, prečo ľud, ktorý sa v jazyku cudzincov volá Hungari a vo svojom vlastnom zasa Maďari, odišiel zo skýtskej krajiny.“ (2)

Je treba napísať, že Anonymová kronika – Gesta Hungarorum, písaná okolo roku  1190 a nie je spoľahlivý zdroj. Obsahuje veľa vymyslených legiend. Iste stojí za prečítanie, no informácie z nej treba triediť. Ja si myslím, že dobový západoeurópsky kronikári, ktorý vedeli o činoch Attilových a   Húnoch si jednoducho Maďarov s nimi pomýlili a domnievali sa že sú Húni. Logiku to má – Hún – Hung – a z toho Hungária, kde ária znamená krajina, zem, oblasť. Čiže Hungária zem Húnov – veď aj horeuvedený Anonimus musel zdôvodňovať meno národa maďarov v iných jazykoch označovaný ako Hungari. I keď on ho odvodil od hradu Ungvar.

Socha Anonima v Budapešti – foto davidsk

 

Zaujatie vlasti, maďarský – honfoglalás, v 19. storočí, v čase formovania moderných národov, dostalo mýtický rozmer. Maďari sa snažili v mnoho národnostnom Uhorsku presadiť svoju vedúcu úlohu, aj nekritickým prístupom k dejinám. Ich romantizovaním a vyzdvihnutím Maďarskej nadradenosti voči ostatným národom v Uhorsku. Najlepším príkladom je obraz Mihály Munkácsy-ho zaujatie vlasti, kde ukazuje Maďarov ako tých, čo priniesli kultúru, medzi nevzdelaný obyčajný ľud. Jedno môžem povedať zodpovedne – nepriniesli.

 

Munkaczyho obraz – Zaujatie vlasti

 

Z maďarskej slovnej zásoby sa dá usúdiť že boli medzi nimi boli obuvníci a kožušníci. Pravdepodobne žili v stanoch a nezaoberali sa poľnohospodárstvom. Písmo a iné vznešené veci tu určite nedoniesli. Slovani ktorý tu už žili (medzi nimi aj predkovia dnešných Slovákoch)  už poznali písmo aj kresťanstvo. Nebudem sa tu s tým podrobne zaoberať. Lepšie to určite zhrnuli iný, napríklad Ján Čaplovič vo svojom diele Zo života národného, kapitola Čemu přiučili se Slováci od Maďarů a Maďaři od Slováků? viac si môžete prečítať tu – http://zlatyfond.sme.sk/dielo/860/Caplovic_Zo-zivota-narodneho/4#ixzz557mblP2b .

Myslím si, že Maďari v rokoch 850-907 v čase zaujatia vlasti ukázali veľký pud sebazáchovy. Presunutím sa z Elekozu starej vlasti, kde im určite ruže nekvitli, do dnešnej vlasti. Nikto neodchádza s miesta kde je mu dobre – možno jedinec dobrodruh, ale nie celý národ. Ako schopný bojovníci boli najímaný Bulharmi, Byzantíncami, Frankami a aj Moravanmi. Vtedy asi nikto z nich netušil, že budú schopný vytvoriť kráľovstvo „ktoré pretrvá veky“. Od víťaznej bitky pri Bratislave 907 po prehranú bitku pri rieke Lech 955 prebehlo 47 rokov a Európa sa modlila – Bože, pred šípmi Maďarov ochraňuj nás Pane. Do vzniku kráľovstva roku 1000 však stále chýbalo ešte ďalších 45 rokov. Aký bol príbeh vtedy už Maďarov zo Slovanmi do vzniku kráľovstva? Čo určilo, že pod vedením Arpádovcov dokázali národy v oblasti vytvoriť podľa mňa spoločné a nie len Maďarské kráľovstvo? O tom v ďalších článkoch.

 

(1)  https://www.sme.sk/c/1046044/legenda-o-turulovi.html

(2) https://sk.wikipedia.org/wiki/Anonymova_kronika

Košice sú správnou voľbou, Bratislava prišla o možnosť mať doma reprezentáciu navždy pred rokmi

22.05.2018

Bratislava či Košice? Áno sú to mestá, ktoré o rok budú poriadať svetový šampionát v hokeji. Dnes padlo rozhodnutie, že naša reprezentácia odohrá svoje skupinové zápasy v Košiciach. Rozhodnutie viac »

Súdnosť Štefana Harabína životopis, či súbor príbehov ?

01.05.2018

Keď sa sudca najvyššieho súdu Štefan Harabín vyjadril, že pripravuje svoje pamäte neočakával som, že vyjdu tak skoro. A tak sa mi pri jednej zo svojích štandardných návštev kníhkupectva viac »

Zodpovednosť Matoviča a Sas za súčastný stav v spoločnosti

06.03.2018

Obyčajný človek Igor Matovič, slobodný a solidárny Richard Sulík, Lucia Nikolsonová, Lubomír Galko (hráči s roku 2012) zvolávajú denne tlačovky na ktorých obviňujú každého, z každej viac »

donald trump

Trump mal odpovedať na otázky vyšetrovateľa Muellera, ale neposlal ich

16.11.2018 21:40

Americký prezident novinárom povedal, že na zaslané otázky "poľahky odpovedal".

košice, protest

Košický protest: Generácia Novembra '89 odovzdala štafetu mladším

16.11.2018 20:42

Okolo tisíc účastníkov protestného zhromaždenia v Košiciach si uctilo pamiatku zavraždeného novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.

tump

Trump udelil medailu slobody Elvisovi, kontroverzne aj Adelsonovej

16.11.2018 20:24

Americký prezident udelil najvyššie civilné vyznamenanie Spojených štátov siedmim osobnostiam.

železnica, koľalnice

Pri železničnej zastávke v Bratislave vyhasol život muža

16.11.2018 19:21

Život neznámeho muža vyhasol krátko po 16.30 h v blízkosti železničnej zastávky Bratislava-Vinohrady v smere do Senca.

davidsk

Myslím teda som

Štatistiky blogu

Počet článkov: 20
Celková čítanosť: 34311x
Priemerná čítanosť článkov: 1716x

Autor blogu